pátek 12. července 2013

Výstava Ondřej Havránek/Exhibition Ondřej Havránek

 

Výstava Ondřej Havránek (pokus o portrét)

Exhibition Ondřej Havránek (an attempted portrait)

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 
“Co lepšího může člověk udělat, než vyplnit kamarádovi jeho přání? Zhruba po roce naší známosti a po roce společného hraní v punkové skupině mi O.H. nad pivem řekl: “Stejně se nejvíc těším na to, až nás vytáhnou z těch archivů.” To bylo asi před 25 lety. Až postupně mi došlo, že jediný, kdo ho může vytáhnout z archivu, bude někdo z nás.”
Tomáš Procházka, Handa Gote

Vernisáž po 18. února 2013. 
Kurátoři: Tomáš Procházka a Miloš Vojtěchovský

Nový výstavní projekt má téma přátelství. Instalace je pokusem o portrét, vycházejícím hlavně ze vzpomínek a dojmů autorského týmu. Handa Gote sestavují drobné fragmenty ze života kamaráda Ondřeje Havránka z Nového Boru, zaznamenanými na fotografiích, zvukových a video záznamech, vystavených spolu s dalšími předměty, vztahujících se k portrétovanému, jeho zájmům a aktivitám. Výstava je první příležitostí k jejich interpretaci a k prezentaci shromážděných materiálů, jejichž sběr začal (zprvu nezáměrně, posléze systematicky) v roce 1991.
Většina dat nebo artefaktů byla nicméně během let nevratně poškozena, nebo dokonce ztracena. Jak z mediálního odpadu, který za našimi životy zůstává rekonstruovat obraz světa? Kde končí realita, nastupuje selektivní paměť a imaginace.

Ondřej Havránek se narodil 27.února 1973 v Novém Boru, kde také žije. Pracuje u Správy severočeských vodovodů a kanalizací, je ženatý, otec dvou dětí, chová včely a je frontmanem místní hudební skupiny Candát.

Documentation by Pille-Riin Jaik
Black and white pictures by Jan Šulc
Další info na/more info at: http://skolska28.cz/page.php?set_lang=cz&event=638


Exhibition Ondřej Havránek (an attempted portrait)

Opening Mon February 18, 2013Curated by Tomáš Procházka and Miloš Vojtěchovský

"What can be more cheering than to fill a friend's request? After a year of acquaintance, and a year playing together in a punk band, O. Havránek said to me in a pub: "I am really looking forward to the time when they dig us out of the archives". That was about 25 years ago. Only gradually did I realize that the only one who can dig him out of the archives will be one of us."
Tomáš Procházka, Handa Gote

In their previous theater projects based on research and the use of collected archival materials and their reinterpretations (e.g., Ekran and Mr. Roman), the Handa Gote collective has focused mainly on people whom they did not personally know. Since then, they have turned their attention to their families and relatives and, rather than collecting impersonal 'neutral' data, instead they now cull from more personal sources, or production artefacts. In 2012, Handa Gote produced "Clouds," a performance that charted the family history of Veronika Švábová. The “Ondřej Havránek exhibition” forms the second part of an ongoing series entitled “My Country”.

If you look more closely, the seemingly ordinary life of unknown people may turn out to be rather remarkable. The Ondřej Havránek exhibition is a continuation of Handa Gote's interest in so-called "small histories". Alongside “official history,” people live their everyday lives, never becoming celebrities, and generally never gathering the attention of society. But their life (at least for their circle of friends and family) is not any the less important.

The new exhibition takes the theme of friendship and, at the same time, attempts to compose a portrait which does not attempt to create a realistic likeness, instead being constructed mainly from the artist's own memories. Handa Gote has compiled the installation from tiny fragments of the life of their friend: Ondřej Havránek, captured in photographs, audio and video recordings. Such ephemeral items are here exhibited along with other objects, related to his interests and activities.

This exhibition is the group's first opportunity to present and interpret as a whole a wealth of material that they began collecting (unintentionally at first, then later more systematically) in 1991.

Though, most of the data and artifacts from these years has been irreparably damaged or even lost. How does the media refuse of our lives allow us to reconstruct a representation of reality? Where does reality start and where does selective memory, fiction and imagination begin?

Ondřej Havranek was born February 27, 1973 in Nový Bor, where he still lives. He works in the administration of the North Bohemian water supply company, is married, and the father of two children. He is also a beekeeper and the front man of the local rock band Candát.

Žádné komentáře:

Okomentovat