čtvrtek 1. prosince 2011

Skleněná industrie/ Glass tools
Skleněná štípaná industrie vyrobená pravěkou technikou z volně dostupných materiálů. Zpracovávaný materiál - sklaněné těžítko, láhev od vína, skla z televizní obrazovky. Objekty momentálně uloženy v pravěké expozici Městského muzea Ostrava.
Na první fotografii rituální televizní dýka, na dalších šípové hroty ze skleněného těžítka.

Glass tolls made by prehistoric knapping technique. Source material: paper weight glass object, wine bottle, glass from a TV screen.
On the first picture - Ritual TV stiletto, on the other ones you can see glass arrow tips made of glass paper weight.


Na této fotografii je zachycen sběr suroviny v lese. Fotografie pořízena fotoaparátem Lomo 135 BC.
Collecting of raw material in the forest. The picture was taken by camera Lomo 135 BC.

středa 12. října 2011

Arma homini,2011


Použitý materiál:část kostelního obložení, mycí houba, drát, pracovní plášť, bezová větev, stojan na vánoční stromek, prkno, dolarové bankovky, hadr, řemeny nařezané z pneumatiky, motouz
Material used: part of the church lining, sponge, wire, smock, Elder branch, stand for the Christmas tree, board, dollar bills, cloth, straps cut from the tire, rope

středa 28. září 2011

Handa Gote Designblok 2009

Designblok 2009


Handa Gote: Dances with the Wolves

(jiří macek) Handa Gote definitely represents the most remarkable discovery of this season. The group defines old meanings and rituals with irony and love. Its installation at Designblok is a world of rain in which objects have no pre-determined meaning and situations start to search out new objects.

Handa Gote means “a solder” in Japanese. The Japanese expression contains technology, dance, the pride of warriors, and the romanticism of endless mountains. Handa Gote is a theatre group that composes a new world from perceptions, emotions, and flashes in the performances. They dance, lecture, shiver with cold, dance, show films, mix images, experiment with time and space, yet remain cordial and human. They create objects for their performances, some of which are displayed at Designblok in Superstudio A7 Holešovický pivovar.

Their free-style sticks represent a performer’s elongated arm, thanks to which he/she is able to cover a larger space and emphasize a gesture. None of the freestyle sticks have a pre-determined purpose. It is up to each performer to make use of their potential. They pick sticks in forests and turn them into clubs, wings, or simply into sticks we really like. Tomáš Procházka runs over hills and dales with helmets tied around his waist in a movie entitled Patina-Coating Hard Hats. While the creative team of Diesel was inspired by portable DJ boxes and designed a dresser with a typical shape of rock concert back stages for Moroso, Handa Gote planted a small moss garden with a fountain in an aluminum briefcase.

Portable nature accompanies you on your travels throughout the world, even to places where Czech railways end and one has to put on a kimono, as well as places where a bell represents concentration and solitude… This story continues in an installation in which design ventures on the thin ice of meanings and nature endows objects with their own meanings. Do not forget to enter the temple on the roof and make a sacrifice to joy.

www.myspace.com/handagote
www.designblok.cz

 

Handa Gote: Tanec s vlky

(jiří macek) Pro mne určitě nejvýraznější domácí objev sezóny. Handa Gote s ironií a láskou nově definují staré významy a rituály. Jejich instalace na Designbloku je světem dešťů, ve kterém předměty nemají předem vymezený význam a situace teprve hledají své předměty.
Handa Gote znamená japonsky pájka. V japonském výrazu je zakleta technologie, tanec, hrdost bojovníků i romantika nekonečných hor. Handa Gote jsou divadelním souborem, který ve svých představení komponuje nový svět z vjemů, emoci a záblesků. Tančí, přednášejí, klepou se zimou, zpívají, promítají, mixují obrazy. Experimentují s časem i prostorem, přesto zůstávají vřelí a lidští. Pro svá představení vytvářejí předměty, z nichž některé můžete vidět i na Designbloku v instalaci v Superstudiu A7 Holešovický pivovar.

Freestylové tyče jsou prodlouženou rukou performera, díky ní může obsáhnout větší prostor, zvýraznit své gesto. Žádná z freestylových tyčí nemá předem daný svůj účel. Je na každém performerovi, jak využije její potenciál. Jako děti v lese sbíráme klacky a mění je v hole, křídla, či prostě jen kalcky, které máme rádi. Ve filmu Patinování helem běží Tomáš procházka přes hory a doly s helmami uvázanými kolem pasu. Zatímco kreativní tým Dieselu se nechal inspirovat přenosnými bednami Dj´s a navrhl pro italsk7 label Moroso komodu s charakteristikým tvarem zázemí rockových koncertů, Handa Gote ve stejný čas osadili hlinikový kufr malou mechovou zahradou s vododtryskem. Přenosná příroda vás doprovází napříč světem i tam, kde cesty Českých drah končí a nezbývá než sejmout potahy a obléknout kimono, i tam, kde je zvon místem soustřední a samoty.… Příběh pokračuje v instalaci, ve kterém se design pouští na tenký led smyslu věcí a příroda dává předmětům vlastní význam. Na střeše nezapomeňta vstoupit do chrámu a přinést obět radosti.

úterý 27. září 2011

URBAN CAMPING, 2011

URBAN CAMPING

AddThis Social Bookmark Button

Nenásilná intervence ve zbytcích veřejném prostoru
Dvacetičtyřhodinové kempování na piazzettě Národního divadla


Dvacetičtyřhodinové táboření na piazzettě u Národního divadla ve vlastnoručně vyrobených ceremoniálních maskách a oděvech. Odpočinek, rozhovory a hry, blíže neurčené ceremonie, vztyčování přenosného chrámu pro blíže nespecifikovaná božstva, příprava jídla a krácení času hrou na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje, zpěvem a tancem, výroba hrotů šípů a dalších praktických nástrojů z dostupného materiálu (lahvového skla, které v našich podmínkách nahrazuje těžko dostupný obsidián nebo pazourek), dvou až tříhodinový obřad vzývání peněz.

Účastníci campu žádným způsobem neatakují kolemjdoucí nebo přihlížející, jediným komunikačním prostředkem je radikální absence jakýchkoliv vnějších znaků příslušnosti k většinové společnosti.
Nomádští umělečtí bezdomovci se zajisté ničeho nemusí bát, i oni vědí, že normální je přizpůsobit se. Nepřizpůsobivost stojí proti řádu přírody, tak jako sama kultura.

Jakékoliv shromáždění lidí je legitimní i v případě, že nechce dosáhnout žádného konkrétního cíle .

Připravili a účastní se: Handa Gote research & development a hostéTomáš Procházka / Robert Smolík /Martin Janíček / Miloš Šejn / Jan Dörner / Jakub Hybler
produkce: jedefrau.org Cavina/Kalivodová
A non-violent intervention in what remains of a public space
A 24-hour camping experience on the National Theatre's piazzetta in Prague

The Handa Gote performance ensemble will spend 24 hours camping on the National Theatre's piazzetta in homemade ceremonial masks and clothing. Relaxation, conversation, and games; a further unspecified ceremony; the erection of a portable temple for further unspecified godheads; cooking food and whiling the time away by playing on homemade instruments, through song and dance, the creation of arrowheads and other practical tools using available materials (glass from bottles, replacing the more difficult-to-find obsidian or flintstone), and a two- to three-hour ritual invocation of money.

The camp's participation will in no way accost passers-by or onlookers. Their form of communication with be the radical absence of any outwards signs of belonging to majority society. These nomadic artistic homeless won't have anything to be afraid of, either. They, too, know that it is normal to adapt. Inadaptability goes against the natural order and against culture itself.

Any gathering of people is legitimate, even if it has no aim of achieving a specific goal.

Prepared and performed by: Handa Gote research & development and guests
Tomáš Procházka / Robert Smolík / Pasi Mäkelä / Martin Janíček / Miloš Šejn / Jan Dörner / Jakub Hybler
production: jedefrau.org Cavina/KalivodováUrban Camping proběhl 20. června (00:01 - 23:59) na piazzettě Národního divadla jako součást Pražského quadriennale 2011.
Během kempování zhotovili účastníci projektu sochu-kovový objekt, vyřezali dřevěnou masku, z čoček prasklých divadelních reflektorů vyrobili blíže neurčené množství skleněných nástrojů pravěkou technologií a na čtyřstopý kazetový magnetofon napájený baterií nahráli cca 30 minut hudby. Celá akce byla průběžně zaznamenávána na analogový fotoaparát sovětské výroby LOMO 135 BC.


 sobota 24. září 2011

Přilba (Helmet), 2009

Sklizeň (Gathering) - Miloš Šejn + Handa Gote (2009)


AddThis Social Bookmark Button

Sklizeň, Shrabování zvuků a Kompostování obrazů

Společná akce Miloše Šejna a HG, která byla součástí výstavy Miloše Šejna Zahradničení v komunikačním prostoru Školská 28 proběhla ve středu  11. března 2009 v 18:00
Členové HG obstarávali hudební/zvukový doprovod, videoprojekce a animaci objektů a archivu Miloše Šejna.
Common action of Miloš Šejn and HG, which was part of the exhibition of called Miloš Šejn Gardening in the Communication space Školská 28 on 11 March 2009 at 18:00
Members HG did sound and music, video and animation of objects from the archives of Miloš Šejn.

Účastníci/ Participants: Miloš Šejn, Robert Smolík, Jakub Hybler, Tomáš ProcházkaDoba snění (Dreamtime) vol.I - Audiovisual freestyle


Ve čtvrtek 3. března 2011 v 19:30 se v komunikačním prostoru Školská 28 uskutečnil AUDIOVIZUÁLNÍ FREESTYLE s podtitulem:
"Object theatre - loutkářský VJing, audiovizuální ambient. Experimentální realizace divadelní skupiny Handa Gote pro galerii Školská 28, improvizace s videem, objekty a zvuky."


Personnel:
•Tomáš Procházka/Federsel (audio) - nalezené objekty, magnetofon,feedbacks, field recordings
• Jakub Hybler (video) - nalezené objekty, baterky, čočky, videokamery, bezpečnostní kamerky, kaoss entrancer
•Robert Smolík - spánek
Akce byla přípravou na budoucí audiovizuální projekt s pracovním názvem DOBA SNĚNÍ, ve kterém se EEG data spícího performera využívají jako zdroj pro světla, video a zvukový výstup.

Masky (Masks), 2007-2010Spínač (Switch), 2007

 Materiál:Molitan, mosazný plech, lepící páska, kabel, konektor 5Din. Uzpůsobeno k přepínání posuvu diaprojektorů typu Kodak Carousel.

pátek 23. září 2011