středa 28. září 2011

Handa Gote Designblok 2009

Designblok 2009


Handa Gote: Dances with the Wolves

(jiří macek) Handa Gote definitely represents the most remarkable discovery of this season. The group defines old meanings and rituals with irony and love. Its installation at Designblok is a world of rain in which objects have no pre-determined meaning and situations start to search out new objects.

Handa Gote means “a solder” in Japanese. The Japanese expression contains technology, dance, the pride of warriors, and the romanticism of endless mountains. Handa Gote is a theatre group that composes a new world from perceptions, emotions, and flashes in the performances. They dance, lecture, shiver with cold, dance, show films, mix images, experiment with time and space, yet remain cordial and human. They create objects for their performances, some of which are displayed at Designblok in Superstudio A7 Holešovický pivovar.

Their free-style sticks represent a performer’s elongated arm, thanks to which he/she is able to cover a larger space and emphasize a gesture. None of the freestyle sticks have a pre-determined purpose. It is up to each performer to make use of their potential. They pick sticks in forests and turn them into clubs, wings, or simply into sticks we really like. Tomáš Procházka runs over hills and dales with helmets tied around his waist in a movie entitled Patina-Coating Hard Hats. While the creative team of Diesel was inspired by portable DJ boxes and designed a dresser with a typical shape of rock concert back stages for Moroso, Handa Gote planted a small moss garden with a fountain in an aluminum briefcase.

Portable nature accompanies you on your travels throughout the world, even to places where Czech railways end and one has to put on a kimono, as well as places where a bell represents concentration and solitude… This story continues in an installation in which design ventures on the thin ice of meanings and nature endows objects with their own meanings. Do not forget to enter the temple on the roof and make a sacrifice to joy.

www.myspace.com/handagote
www.designblok.cz

 

Handa Gote: Tanec s vlky

(jiří macek) Pro mne určitě nejvýraznější domácí objev sezóny. Handa Gote s ironií a láskou nově definují staré významy a rituály. Jejich instalace na Designbloku je světem dešťů, ve kterém předměty nemají předem vymezený význam a situace teprve hledají své předměty.
Handa Gote znamená japonsky pájka. V japonském výrazu je zakleta technologie, tanec, hrdost bojovníků i romantika nekonečných hor. Handa Gote jsou divadelním souborem, který ve svých představení komponuje nový svět z vjemů, emoci a záblesků. Tančí, přednášejí, klepou se zimou, zpívají, promítají, mixují obrazy. Experimentují s časem i prostorem, přesto zůstávají vřelí a lidští. Pro svá představení vytvářejí předměty, z nichž některé můžete vidět i na Designbloku v instalaci v Superstudiu A7 Holešovický pivovar.

Freestylové tyče jsou prodlouženou rukou performera, díky ní může obsáhnout větší prostor, zvýraznit své gesto. Žádná z freestylových tyčí nemá předem daný svůj účel. Je na každém performerovi, jak využije její potenciál. Jako děti v lese sbíráme klacky a mění je v hole, křídla, či prostě jen kalcky, které máme rádi. Ve filmu Patinování helem běží Tomáš procházka přes hory a doly s helmami uvázanými kolem pasu. Zatímco kreativní tým Dieselu se nechal inspirovat přenosnými bednami Dj´s a navrhl pro italsk7 label Moroso komodu s charakteristikým tvarem zázemí rockových koncertů, Handa Gote ve stejný čas osadili hlinikový kufr malou mechovou zahradou s vododtryskem. Přenosná příroda vás doprovází napříč světem i tam, kde cesty Českých drah končí a nezbývá než sejmout potahy a obléknout kimono, i tam, kde je zvon místem soustřední a samoty.… Příběh pokračuje v instalaci, ve kterém se design pouští na tenký led smyslu věcí a příroda dává předmětům vlastní význam. Na střeše nezapomeňta vstoupit do chrámu a přinést obět radosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat